یکشنبه 27 اسفند 1396  /  2018 18 Mar   
ساعت :  15:13 GMT  /  تهران -  18:43

قابل توجه دبیران محترم شوراهای نظارت و هماهنگی سما استان ها

قابل توجه دبیران محترم شوراهای نظارت و هماهنگی سما استان ها
در اجرای برنامه راهبردی سازمان سما، بدینوسیله فرم های مربوط به اهداف کمی منتخب آموزشکده ها و مدارس سما در برنامه پنج ساله (1399-1395) سازمان سما برش برنامه استانی در قالب فایل اکسل(پیوست) ارسال می گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به تکمیل و ارسال آن حداکثر تا مورخ 4/8/95 به آدرس ایمیل planning.group@sazman-sama.org  اقدام نمایند.

دبیرخانه استان ها ـ پایش استان
   1395/7/24 13:38