دوشنبه 5 تير 1396  /  2017 26 Jun   
ساعت :  15:28 GMT  /  تهران -  19:58
ورود اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور
پیوند ها
پیوند به شبکه های اجتماعی
سالنما
5 تير 1396
   
  2017 Jun 26
    
    
   کد پیگیری

   شاخصهای عملکردی (اهداف کمی منتخب) سازمان سما در برنامه ششم

   در راستای تهیه و تدوین  نهایی برنامه راهبردی سازمان سما در توسعه پنج ساله  1395 تا 1399 و تاکید بر این اصل مهم که هیچ فعالیتی بدون برنامه ریزی، هدف گذاری، تهیه راه کارهای اجرایی، تدوین شاخص های عملکردی و پایش آن ها پایدار نمی ماند، بدین منظور پیرو بخشنامه 25/562 مورخ 94/12/12 ، جداول شاخص های عملکردی  مدارس و آموزشکده های فنی و حرفه ای  به تفکیک حوزه های آموزشی،پژوهشی، فناوری، فرهنگی،  تربیت بدنی و سلامت، عمران، اعتبارات و امکانات تهیه و در قالب دو فایل Excel ذیل  به همراه فایل راهنما قابل دسترسی می باشد.

     لذا ضروری است دبیرخانه های شوراهای نظارت و هماهنگی استان های سما فایل مذکور و دستورالعمل نحوه تکمیل را دریافت و پس از اخذ اطلاعات مربوط از واحدهای سما تابعه فایل Excel اطلاعات استان مربوط را تلفیق و حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 94/12/17  به آدرس الکترونیکی planning.group@sazman-sama.org ارسال نمایند.
   بخشنامه

   شاخصهای آموزشکده                  راهنمای شاخصهای آموزشکده     
   شاخصهای مدارس                       راهنمای شاخصهای مدارس
   توضیح : شاخصهایی که با علامت ستاره مشخص شده اند تکمیل آنها فعلا اختیاری می باشد.
      1394/10/9 13:51