چهارشنبه 15 تير 1401  /  2022 6 Jul   
ساعت :  12:17 GMT  /  تهران -  16:47
بیمارستان فارابی
بیمارستان فارابی بیمارستان فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان اولین وبزرگترین مرکز چشم پزشکی ایران یکی از مراکزی است که از دیرباز در خدمت مردم این مرزو بوم بوده وهست که همه روزه مراجعات بسیاری داشته وبیماران از اقصی نقاط کشور مراجعه وتحت درمان قرار می گیرند

بیمارستان فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بعنوان اولین وبزرگترین مرکز چشم پزشکی ایران یکی از مراکزی است که از دیرباز در خدمت مردم این مرزو بوم بوده وهست که همه روزه مراجعات بسیاری داشته وبیماران از اقصی نقاط کشور مراجعه وتحت درمان قرار می گیرند این مرکز با بیشینه ای درخشان مورد احترام تمامی محافل داخلی وجهانی بوده وبا بهره مندی ازآخرین تکنولوژی وتجهیزات پیشرفته نام خود را در تاریخ چشم پزشکی ایران جاودان نموده است. واین مهم نتیجه زحمات پزشکان پیش کسوت ودانشمندانی بوده که در این مسیر گام نهاده وسختیها وتلاش فراوانی را بدوش کشیده اند.ودر راس همه آنان نام پروفسور محمد قلی شمس می درخشد انسانی که سالهای متمادی وتا آخرین روز عمر خود را وقف بیماران نمود.
هم اکنون نیز با وجود مراکز چشم پزشکی وابسته به دانشگاهها ودیگر مراکز ی که بطور خصوصی اداره می گردند باز هم این بیمارستان همچنان محل ارجاع اکثر بیماران شهرستانی وعمده از طبقات محروم وقشر آسیب پذیر می باشد.
وهنوز هم میعادگاه تبادل افکار وتکنیکهای روز جراحیهای چشم می باشد.
این بیمارستان بدلیل داشتن درمانگاههای معاینه اولیه چشم پزشکی (درمانگاه عمومی)
ودرمانگاههای تخصصی همه روزه پذیرای تعداد بسیاری از مراجعین به این مرکز می باشد.همچنین درمانگاه اورژانس بیمارستان با پذیرش بیش از 400بیمار در شبانه روز یکی از فعال ترین درمانگاهها می باشد.

درزیر لیستی از واحدهای مختلف بیمارستان ارائه می گردد:
 

 • درمانگاههای عمومی یک تا پنج 
 • درمانگاههای تخصصی:
 1.   رتین 2-1
 2.   قرنیه 2-1
 3.   استرابیسم
 4.  مشاوره استرابیسم
 5.   مجرای اشکی واربیت
 6.  گلوکوم
 7. درمانگاه قلب
 8.   نوروافتالمولوژی
 9.    یوِِئیت
 10.   ROP
 11.  ديابت
 12.   درمانگاه غدد
 • پاراکلینیکها:
 1.     لیزر تراپی
 2.    اکوگرافی
 3.    آنژیوگرافی
 4.    آزمایشگاه
 5.    پاتولوژی
 6.     رادیوگرافی وسی-تی-اسکن وسونوگرافی
   
پذیرش بیماران اورزانس:

درمانگاه اورژانس بیمارستان بصورت شبانه روزی در تمام مدت 24 ساعت فعال بوده وآماده پذیرش بیمارانی می باشد که از ناحیه چشم مصدوم شده اند بیمار مصدوم پس از ورود به این مرکز در قسمت پذیرش اورزانس مشخصات خود را اعلام وکارت پذیرَش کامپیوتری وقبض ویزیت دریافت نموده وبه درمانگاه اورژانس راهنمائی می گردند.
در درمانگاه اورژانس اقدامات اولیه بعمل آمده ودر صورت نیاز به جراحی به اتاق عمل هدایت می شوند.
تعدادی از بیماران بعد از اعمال جراحی سرپائی مرخص شده در موارد حادتر برای ادامه درمان در بخش های مربوطه بستری می گردند.

مکان درمانگاه اورژانس:
قسمت شمالی طبقه اول ساختمان اصلی بوده وورودی آن از طریق درب ورودی زمین چمن می باشد