چهارشنبه 15 تير 1401  /  2022 6 Jul   
ساعت :  12:41 GMT  /  تهران -  17:11
بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی
بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی تاریخچه دانشگاه : قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1353 فعالیت در زمینه تربیت نیروی جهت نظام سلامت با تاسیس آموزشگاه بهیاری در شهرستان سبزوار آغاز گردید . سپس در سال 1365 با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری و مامائی آموزشگاه بهیاری به دانشکده پرستاری مامائی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبدیل گردید .
تاریخچه دانشگاه :
قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال 1353 فعالیت در زمینه تربیت نیروی جهت نظام سلامت  با تاسیس آموزشگاه بهیاری در شهرستان سبزوار آغاز گردید . سپس در سال 1365  با پذیرش دانشجو در رشته پرستاری و مامائی آموزشگاه بهیاری به دانشکده پرستاری مامائی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد تبدیل گردید .
باتصویب قانون ادغام دانشگاهها و دانشکده های پزشکی در وزارت بهداشت درمان زمینه تاسیس دانشکده علوم پزشکی سبزوار فراهم گردید و در نیمه دوم سال  1374 این دانشکده از وابستگی به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیرون آمدو بصورت مستقل به نام دانشکده علوم پزشکی سبزوار به فعالیت خود ادامه داد .
این روند ادامه داشت تا اینکه با تلاش ها و پیگیری های مستمر نهایتا در هفتم اردیبشت ماه سال 1387 طی حکمی از سوی مقام عالی وزارت دانشکده مذکور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار ارتقا یافت .
 
اهداف و وظایف اساسی دانشگاه عبارتند از :
تامین ، حفظ و ارتقا سلامت جامعه از طریق :
-  پرورش استعدادها با آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی بمنظور کمک به تامین نیروی انسانی مورد نیاز کشور در زمینه های مر بوطه
-  فراهم آوری تسهیلات  و ایجاد امکانات  تحقیقاتی و پژوهشی در راستای تولید علم و افزایش توان علمی جامعه  در رابطه با حل مسائل و معضلات بهداشتی و درمانی
-  گسترش و بهبود امکانات بهداشتی درمانی و دسترسی سهل و سریع  جامعه به خدمات بهداشتی درمانی
1353 :  آموزشکده بهیاری
1365 :  دانشکده پرستاری
1370 :  استقلال دانشکده از مشهد
1387 :  ارتقاء به دانشگاه