پنجشنبه 30 دى 1400  /  2022 20 Jan   
ساعت :  17:31 GMT  /  تهران -  21:01
ایرانیکا
ایرانیکا دایره المعارف ایرانی که توسط مرکز مطالعات ایرانیان دانشگاه کلمبیا آمریکا تهیه شده است.
دایره المعارف ایرانی که توسط مرکز مطالعات ایرانیان دانشگاه کلمبیا آمریکا تهیه شده است.